Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
Pestprotocol

Op De Belhamel willen wij dat iedereen zich veilig voelt. Behandel een ander daarom
zoals jij zelf ook graag behandeld wil worden. Door duidelijke afspraken en grenzen
(vrijheid in gebondenheid) en preventieve activiteiten creëren wij een omgeving
waarin duidelijkheid is over de omgang met elkaar,waar we elkaar met respect
behandelen, en waar onenigheden met elkaar worden uitgesproken.

Doelen van dit protocol
· We streven ernaar dat alle betrokkenen De Belhamel beschrijven als een fijne
en veilige plek, om zichzelf te ontwikkelen.
· Door middel van dit protocol willen we gewenst gedrag bij alle betrokkenen
stimuleren.
· Door afspraken zichtbaar te maken, kunnen alle betrokkenen elkaar hierop
aanspreken.
· Door het gebruik van dit protocol in de hele school, willen we de doorgaande
lijn waarborgen.
· Door activiteiten ter bevordering van het pedagogisch klimaat te preventief in
te zetten, streven we ernaar om pesten te voorkomen.
· Door deelname aan de denktank, kennisgeving aan nieuwe betrokkenen en
regelmatige terugkoppeling blijft dit protocol een dynamisch werkdocument dat
door alle betrokkenen gedragen wordt.

Het pestprotocol kunt u lezen door op deze link te klikken: Pestprotocol
Ook kunt u onderstaand schema eens bekijken.