Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Omgaan met jezelf en de ander


Op De Belhamel werken we met Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren. Hierbij richt Kwink zich op preventie (bijvoorbeeld van pesten op school) en de kracht van een veilige groep.
In Kwink komen dieren voor met verschillende karakters. Deze karakters komen de kinderen ook weer tegen in de klas en in de school.
Sociaal-emotioneel gedrag, wat is dat?
Onder sociaal-emotioneel gedrag onderscheiden we de volgende vijf vaardigheden:
 • Besef hebben van jezelf
  • Wat voel ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk?
 • Besef hebben van de ander
  • Hoe voelt een ander zich?
  • Ik kan verschillen tussen kinderen en groepen herkennen en waarderen
 • Keuzes kunnen maken
  • Ik denk bij een keuze aan mezelf én de ander
  • Ik draag bij aan een fijne sfeer op school
  • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gedrag
 • Zelfmanagement
  • Ik denk eerst na voordat ik iets doe
  • Wat helpt mij als ik boos, bang of verdrietig ben?
 • Omgaan met anderen
  • Ik kan samenwerken met anderen
  • Ik kan ruzies oplossen
  • Ik kan sociale druk (groepsdruk) weerstaan
Wij zijn er van overtuigd dat deze vaardigheden bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.
Bij het groter worden is het niet altijd makkelijk om je staande te houden en om te gaan met alle dingen die je meemaakt. Hoe fijn en belangrijk is het dan om te weten wat jouw krachten zijn? Om af te kunnen stemmen op anderen, ruzies te kunnen oplossen en te weten wat je kunt doen als het je even teveel wordt?
Minimaal één keer per week wordt er een Kwinkles in de klas gegeven. Dat betekent natuurlijk niet dat we alleen op dit moment bezig zijn met sociaal-emotioneel gedrag. Sterker nog: het is er altijd, elke minuut van de dag. Door hierin als school één taal te spreken (de Kwink-taal) en elke twee weken bezig te zijn met een ander aandachtspunt (de 'Kwink van de Week'), werken we structureel en positief aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

           


Naast de Kwinklessen over sociaal-emotioneel leren, besteden we bij Kwink ook speciaal aandacht aan Actief Burgerschap. Dit betekent onder andere:
 • Deelnemen aan de maatschappij
 • Weten wat je rechten en plichten zijn
 • Kritisch kunnen nadenken
 • Weten hoe onze democratie in elkaar zit
In elke Kattebel (onze nieuwsbrief die elke twee weken uitkomt) wordt u op de hoogte gehouden van de Kwink van de Week.
Mocht u meer willen weten over Kwink sociaal-emotioneel leren en Kwink Burgerschap, neem dan gerust contact op met onze Kwink coach: heleenvangestel@rbobdekempen.nl.