Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!
ICT op de Belhamel

Zowel de kinderen als de leerkrachten werken met Prowise Go (go.prowise.com). Het biedt leerlingen de mogelijkheid geheel zelfstandig met de computer te werken. Alle werkstukken, presentaties etc. worden digitaal in speciale mappen opgeslagen (digitaal portfolio) en de ingesloten software is gemakkelijk toegankelijk. Ook de leerkracht kan, door keuzemogelijkeden(profielen), zijn of haar klassenmanagement optimaliseren.

Alle aan RBOB gerelateerde scholen maken gebruik van Prowise, waardoor samenwerken en van elkaar leren via Prowise-applicaties mogelijk is. Het product blijft door een goede samenwerking met het onderwijs steeds up-to-date.

ICT in de groep
We werken met een ICT- roadmap waarin vermeld staat welke digitale projecten in welke groepen en op welke tijdstippen worden uitgevoerd, anderzijds wordt ICT gericht en beredeneerd ingezet in het onderwijsleerproces om het leerrendement te verhogen en het klassenmanagement te verbeteren.
Door functioneel en beredeneerd ICT- gebruik komt ons onderwijs op maat binnen handbereik. Ook opent dit perspectief tot leren op grond van kennisconstructie -coöperatief leren - MI.

Digitale projecten:
Het komende schooljaar gaan we weer een aantal (nieuwe) digitale projecten uitvoeren :
-Projecten hebben vooral raakvlakken met taal en rekenen.
 Mediawijsheid -Internet voor groep 5-6-7-8

Digitale borden:
We zijn in het trotse bezit van Touchscreen borden in alle groepen.

Onze website:
Kijk regelmatig naar onze site, zodat u niets mist. Reacties om de site te verbeteren zijn altijd welkom! Ook nodigen we uit bij de site: www.rbobdekempen.yurls.nl. Deze site verzamelt heel veel informatie voor u en de kinderen!

Leren omgaan met internet
Vanaf groep 5 starten we met het project "Mediawijsheid". Hiermee willen we onze leerlingen wegwijs maken in de digitale wereld en met name ze te leren hoe ze zich daarin moeten gedragen; ook wel netiquette genoemd. Naast het gebruik van internet komen ook onderwerpen aan de orde als: Sociale Media (Facebook), reclame, spam, tv, mobiele telefoons, chatten, gamen et cetera. We hopen de leerlingen enerzijds bewust te maken van de vele mogelijkheden en anderzijds van potentiële gevaren.
Zie ook: Mediawijsheid/Internet of
http://mediaopvoeding.nl
http://www.rbobdekempen.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=84913  

Kijk ook eens naar: http://www.mediasmarties.nl
Media-smarties biedt een overzicht van kindermedia afgestemd op leeftijd van je kind.

Begrijpend kijken
Vervolg "Mediawijsheid" voor de groepen 5 t/m 8, maar nu specifiek gericht op Het Internet.
-Start nieuw project "Begrijpend Kijken":
We zijn in het basisonderwijs al bekend met begrijpend lezen en begrijpend luisteren. In een wereld waarin bijna alles visueel wordt aangeboden, ligt het voor de hand, om zeker ook aandacht aan begrijpend kijken te besteden. Onze school is bijvoorbeeld voorzien van digitale borden/touchscreens en computers. "Hoe kunnen we meer diepgang/leerrendement bewerkstelligen ? "; is een vraag waarop het project Begrijpend Kijken antwoord probeert te geven. Ook hopen we dat de kinderen gerichter en gemotiveerder de visuele informatie tot zich nemen!

Prowise Learn
Sinds kort gebruiken wij ook de Learn omgeving van Prowise. Met de programma's Rekentuin, Taalzee en Word&Bird gaan de kinderen adaptief aan de slag met rekenen, taal en Engels. Dit doen ze in de klas, maar het kan ook thuis ingezet worden. De kinderen kunnen thuis inloggen met hun eigen Prowise account. 

Heel veel oefenplezier!