Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Ouderbijdrage

Voor de feesten en andere activiteiten vragen wij een bijdrage van € 15,00 per kind per schooljaar.
Daarnaast vragen wij voor schoolkamp of schoolreis per kind:
€ 15,00 voor groepen 1 en 2
€ 30,00 voor groepen 3 tot en met 7
€ 52,50 voor groep 8 (€ 40,- afscheidskamp + € 12,50 deelname schoolkamp/schoolreisje met de hele school)

Aan het begin van het schooljaar wordt de ouderbijdrage formeel vastgesteld tijdens de algemene ouderavond, daarna krijgen de leerlingen de ouderbijdragebrieven mee naar huis. Heeft u deze brief (nog) niet ontvangen en wilt u de ouderbijdrage vast voldoen, dan kunt het over te maken bedrag ook zelf uitrekenen aan de hand van bovenstaande bedragen.

Het bedrag kunt u overmaken naar:
NL74RABO0111810817 ten name van Ouderraad O.B.S. de Belhamel
met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren) in de omschrijving.

Is het voor u lastig om de ouderbijdrage te betalen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op Stichting Leergeld, zie: www.leergeld.nl/valkenswaard. U kunt hiervoor ook contact opnemen met Dieneke Berends, de schooldirecteur.
Voor vragen over het schoolgeld of doen van deelbetalingen: stuur een e-mail naar or@obsdebelhamel.nl en we denken graag met u mee.Tot slot willen we benadrukken dat de ouderbijdrage niet verplicht is, uw bijdrage is echter onmisbaar voor het organiseren van activiteiten die bij een schooljaar horen. Mocht u de behoefte hebben om een hoger bedrag over te maken, dan is dit altijd welkom. Dit komt ten goede van de reserves van de ouderraad.