Integraal Kindcentrum Dommelen
GROOTS in kleinschaligheid!

Aanmelden

Oriëntatie op OBS De Belhamel

Hartelijk dank voor uw belangstelling. Fijn dat u onze website bezoekt. 
Wanneer u overweegt om uw kind aan te melden op school kunt u hiervoor een afspraak maken met de locatiedirecteur. U krijgt dan een rondleiding door de school en kunt uw vragen stellen. Het is fijn als u van tevoren de schoolgids van de school doorneemt. Hierin staat veel informatie over de school. U vindt de schoolgids op deze website onder het kopje 'school'.   

Om een afspraak te maken kunt u een mail sturen naar directie@obsdebelhamel.nl. Wilt u in de mail de volgende zaken vermelden:
 • Naam kind;
 • Geboortedatum;
 • Uw naam en telefoonnummer;
 • Vermeld s.v.p. het een aanmelding van een nieuw te starten kleuter is of dat het een overstap van een andere school is (verhuizing of andere reden). Graag reden vermelden.
Afspraken vinden bij voorkeur plaats onder schooltijd op een maandag, dinsdag of donderdag. Liefst om 9.00 uur zodat u zodat u het onderwijs meteen in de praktijk kunt zien. 
U ontvangt een reactie terug op uw mail of er wordt telefonisch contact met u opgenomen en er wordt een afspraak ingepland.
We hopen dat u vervolgens door de rondleiding en het gesprek een goede indruk hebt krijgt van onze school. 

Aanmelden
Als u uw zoon of dochter vervolgens aan wilt melden op OBS De Belhamel of nog vragen hebt, neemt u contact opnemen met de locatiedirecteur. Dit kan per mail: directie@obsdebelhamel.nl of via een telefoontje naar de school (040-2042588). Vermeld in uw mail/ telefoontje alstublieft dat u reeds een rondleiding heeft gehad. Graag in deze mail ook aangeven dat u toestemming geeft om contact op te nemen met het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. In het kader van passend onderwijs proberen we van tevoren een inschatting te maken of er sprake is van bijzondere onderwijsbehoeften. Daarvoor is contact met een professional die werkt met u kind van belang. 
Daarna ontvangt u het formulier 'verzoek tot aanmelding' en gaat de volgende procedure in werking
 
Procedure aanmelding van peuters tot start op De Belhamel.  
 • Als uw kind drie jaar is, kan het worden ingeschreven op een basisschool. U kunt maar op één school aanmelden. 
 • Dit kan via een formulier 'verzoek tot aanmelden'. Dit formulier is verkrijgbaar via de locatiedirecteur. Voor ons is het prettig zo vroeg mogelijk te weten of uw kind in gaat stromen op De Belhamel. Dus u hoeft niet te wachten tot uw zoon/ dochter drie jaar is met het invullen en inleveren van dit formulier.  De daadwerkelijke inschrijving kan (wettelijk gezien) pas plaatsvinden op de dag dat uw kind 3 jaar is.  
 • Het is belangrijk voor ons om een inschatting te kunnen maken of we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarom vragen we u toestemming om contact op te nemen met de peuterspeelzaal en / of kinderdagverblijf indien uw kind die bezoekt. Hiervoor ontvangt u na uw mail een formulier. Dit ontvangen we na ondertekening van beide ouders die gezag hebben retour.
 • Hierna neemt de ondersteuningscoördinator of de locatiedirecteur contact op met deze instantie. 
 • Nadat we een positief contact met het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal hebben gehad, ontvangt u per post het formulier 'verzoek tot aanmelding'. Dit ontvangen we graag volledig ingevuld en ondertekend door beide gezaghebbende ouders (indien van toepassing) retour per post.  
 • U ontvangt binnen twee werkweken een bevestiging van het verzoek tot aanmelding.   
 • Kinderen kunnen (nadat ze zijn aangenomen) starten tot 6 weken voor de zomervakantie. Kinderen dienen 4 jaar te zijn bij de start.  
 • Leerkrachten nemen minimaal 2 maanden van te voren contact op met de ouders om oefenmomenten af te spreken. In de midden- of bovenbouw is dit doorgaans één wenmoment.   
 • Ouders wordt verzocht de gegevens van de voorschoolse opvang (gastouder/ kinderdagverblijf/ peuterspeelzaal) door te geven (of van vorige school, veelal loopt dit via het overstapsdossier dat de school voor ons klaar kan zetten in het administratiesysteem Parnassys).
 • Bij tussentijdse aanmelding in een schoolloopbaan zijn termijnen en procedure aangepast. 
Voor Het Facet geldt een andere procedure. Hierover kan de locatiedirecteur u informeren of kijkt op op de website van Het Facet
 
Hartelijke groet, 
 
Team en directie OBS De Belhamel